Aldi gaat waterverspilling tegen | Kies Duuurzaam

2 april 2021

Aldi gaat waterverspilling tegen

Leveranciers van groenten en fruit krijgen voortaan strengere regels met betrekking tot het waterverbruik tijdens het telen van groenten en fruit. Door deze regels wil Aldi wereldwijd bereiken dat er efficiënter wordt omgaan met water. Zij zijn de eerste discounter die dergelijke eisen stellen aan telers die aan hen leveren.

 

Groenten- en fruitteelt gebruiken wereldwijd ongeveer 70% van het zoetwater. Daarom legt Aldi hun grootste groenten- en fruittelers deze strengere regels op. Zij willen dat er efficiënter wordt omgegaan met water, zeker in de gebieden waar water schaars is. Water is noodzakelijk en daarom is het van groot belang dat wij er efficiënt met omgaan. Aldi wil hier met deze regels een bijdrage aan leveren.

Waterrisicogebieden

Vanaf juli 2022 moeten de telers van de 15 bestverkochte groenten en fruit afkomstig uit waterrisicogebieden een efficiënter watergebruik garanderen. Tot die 15 best verkochte groente- en fruitproducten behoren bijvoorbeeld avocado’s, druiven en bananen. Deze producten zijn vaak afkomstig uit waterrisicogebieden. Daarom zullen juist bij de teelt in deze gebieden efficiëntere watertechnieken gebruikt moeten gaan worden. Alleen zo zorgen we dat er ook in die gebieden voldoende water beschikbaar blijft.

In samenwerking met de producenten zal Aldi watercriteria definiëren waaraan de teelt moet voldoen tijdens het productieproces. Ook zullen zij de telers ondersteunen om de praktische stappen te ondernemen.

Bewustwording

Wij zijn blij dat ook de levensmiddelenbranche zich bewust wordt van hun rol in het welslagen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Want naast de discounter Aldi zet bijvoorbeeld ook leverancier Greenyard zich in. Greenyard is de wereldwijde marktleider in verse groenten en fruit en leveren aan vele supermarktketens. Zij besparen bijvoorbeeld met de realisatie van een upgrade van de koeltoren nog eens 50 miljoen liter water extra.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Deze nieuwe regels van Aldi passen heel goed bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Een van de doelen is verantwoorde consumptie en productie. Hier is onder andere opgenomen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is, maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water, minder vaak vervuild en verspild wordt. De productie moet schoner om de kwaliteit van lucht, water en bodem te verbeteren. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument.

Mogelijkheden

Wil jij je steentje bijdragen aan het behalen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, en wil je eerst jezelf goed oriënteren zodat je doordachte keuzes maakt? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Samen kunnen we dan kijken hoe je jouw bijdrage kunt leveren. Dit geldt voor particulieren en het MKB. Ik ben bereikbaar via peter@rinato.eu of 06 2215 2701.

Laatste nieuws  

Nieuw veld

13 + 4 =

Pin It on Pinterest

Share This