Welkom Sigrid Kaag

Copyright D66

20 oktober 2021

Dankjewel Mark!

Dankjewel Mark Rutte, je hebt het goed gedaan. We zouden je gerust vader des Vaderlands kunnen noemen. In de heftigste storm die de wereld in jouw regeerperiode heeft ondergaan stond je als bekwame kapitein op de brug. Letterlijk en figuurlijk. Iedere Nederlander heeft gezien hoe je ons hebt geleid en ingelicht over de koers die we als land moesten varen. Mede dankzij jou hoort Nederland bij de top 5 gelukkigste landen van de wereld volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties.

 

Respect en waardering heb ik voor iedereen die zich in de publieke sector onbaatzuchtig hebben ingezet voor volk en vaderland. Van ambtenaar tot zorgmedewerker, al moet ik wel zeggen dat naar mijn overtuiging de zorgmedewerkers meer waardering verdienen voor hun onbaatzuchtige inspanningen dan de meeste ambtenaren. De houdbaarheid van een politieke leider is normaliter 2 ambtstermijnen. Termijn 1 om een eventuele koersverandering op gang te brengen en termijn 2 om verantwoordelijkheid te tonen voor de keuzes die in termijn 1 zijn gemaakt. Mede om die reden lijkt het mij een gerechtvaardigde vraag of je het stokje binnenkort wil overdragen aan D66-leider Sigrid Kaag.

Welkom Sigrid
Nederlanders zijn een goede politieke leider waard. En we krijgen wat we verdienen. Ook in het verleden hebben we goede en sterke leiders gehad. Voor de toekomst zie ik graag de scepter in handen van Sigrid Kaag. Laten we heel eerlijk zijn: Sigrid is de meest wereldwijze politica van dit moment die ons land ook daadwerkelijk wil dienen. En dienend leiderschap is precies wat we nodig hebben. Dienend leiderschap is moreel gezien bijzonder waardevol. Voor iedereen. Dienend leiderschap kenmerkt zich onder andere door het hebben van respect voor mens en omgeving, het vinden van een goede balans in lastige dilemma’s, het zuiver omgaan met machts- en gezagsbasis én optimale betrokkenheid en hoge verwachtingen van en voor iedereen. Iedereen vrijlaten en niemand laten vallen. Los van het partijgoed van D66 acht ik Sigrid Kaag zeker in staat om een politieke eenheid in ons land aan te jagen. Eendracht maakt macht. Gezamenlijke daadkracht en wederzijdse tolerantie.

Duurzame agenda
Nederland is gebaat bij een duurzame agenda die realistisch, transparant en zichtbaar is voor iedereen. Laten we als individu en als land ernaar streven om in het eerstvolgende World Happiness Report op een gedeelde eerste plaats uit te komen met Finland. Als we gezamenlijk de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen nastreven zal dat zeker gaan lukken! De belangstelling en betrokkenheid van jongeren is momenteel ongekend hoog. Luister bijvoorbeeld eens naar de podcast van KiesAdvies.

Wil je meer weten over de missie en visie van KiesDuurzaam?
Kijk dan op Missie en visie van KiesDuurzaam

Peter Reijnoudt

Nieuw veld

8 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This