Klimaatdoel Nederland: Aandurven Aanpakken, Actie!

27 oktober 2021

Klimaatdoel Nederland: Aandurven Aanpakken, Actie!

Nederland loopt met klimaatbeleid achter in Europa, waardoor actie vanuit de politiek gewenst is. Nederland zal het eerder gestelde klimaatdoel moeten verhogen. Het liefst nog voor de komende klimaattop in Glasgow, die 31 oktober a.s. begint.

In ieder geval moet er een herzien hoger klimaatdoel worden meegenomen in de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Een klimaatdoel dat op zijn minst aansluit bij het Europese gemiddelde, maar liever dat het nog ambitieuzer is.

De komende klimaattop in Glasgow is de belangrijkste sinds die van 2015 in Parijs. Toen werd er een historisch klimaatakkoord gesloten. Met het voornaamste doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Uit doorrekeningen van het huidige klimaatbeleid van alle deelnemende landen zal de opwarming bijna eens zo hoog uitpakken, ongeveer 2,9 graden.

Lagere uitstoot
Om het klimaatdoel van 49% lagere uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 te behalen moet er al een jaarlijkse verdubbeling van de huidige inspanningen geleverd worden in de resterende periode tot 2030. Maar de 49% ligt niet meer in lijn met het Europese gemiddelde van 55%. Kortom, er moet nu echt doorgepakt worden!

Nog mooier zou het zijn als Nederland niet voor de 55% gaat, maar zich aansluit bij de noordelijke lidstaten. Het klimaatdoel van die landen schommelt tussen de 65% en 70%. Met uitschieter Finland, die wil zelfs in 2035, in plaats van 2050, al volledig klimaatneutraal zijn.

Als Nederland het klimaatdoel bijstelt naar bijvoorbeeld de 60% waartoe D66 opriep voor de verkiezingen is daar lef en durf voor nodig. Het door D66 voorgestelde pakket met maatregelen zou volgens een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving resulteren in exact 60% reductie van de uitstoot ten opzichte van het basisjaar 1990.

Actie
Er zijn berekeningen uitgevoerd wat Nederland zou moeten doen om de lijn van de 1,5 graad opwarming te krijgen. Deze berekeningen laten zien dat Nederland minimaal 68% minder CO2-uitstoot in 2030 moet realiseren. Om dit te bereiken is actie nodig vanuit de politiek. Er is geen tijd meer voor oeverloze discussies, we moeten als Nederland nu een besluit nemen en aanpakken!

Advies
Om minimaal de afgesproken doelen te behalen zijn maatregelen vanuit de overheid belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat je als individu (particulier, ondernemer, organisatie, VVE, enz.) zelf, voor de maatregelen uit, mee kan helpen. KiesDuurzaam maakt complexe en grote vraagstukken over duurzaamheid overzichtelijker en eenvoudiger. Zo zijn ook onze adviezen, onafhankelijk, duidelijk en eenvoudig!

Wil jij niet langer wachten op de overheid en zelf actie ondernemen? Niet afwachten maar zelf actie ondernemen! Vind je het lastig of weet je niet waarmee te beginnen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij brengen, na inventarisatie, een geheel onafhankelijk advies uit. Je bepaalt zelf wat je vervolgens met het advies doet. Wil je het bijvoorbeeld deels of helemaal uitvoeren, in welk tijdpad of met andere leveranciers? Die beslissingen zijn geheel aan jou!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op via 06 2215 2701 of  info@kiesduurzaam.nu.

Nieuw veld

1 + 7 =

Pin It on Pinterest

Share This