Missie

KiesDuurzaam maakt complexe en grote vraagstukken over duurzaamheid overzichtelijker en eenvoudiger.

Mens, natuur en milieu vormen een drievoudige relatie met wederzijdse afhankelijkheid. Het is een kunst apart om de balans weer te vinden, zodat er een comfortabele, duurzame en leefbare wereld kan blijven bestaan.

Door zowel globaal als internationaal en lokaal de zaken in ogenschouw te nemen wil KiesDuurzaam een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) die door de VN zijn geformuleerd. Jij kunt als individu van grote betekenis zijn door kleine verbeteringen aan te brengen in bepaalde leefgewoontes. Iedereen kan individueel en ook als groep zorgen voor kennisdeling en het inspireren van anderen.

Door onze acties doelgerichter te maken en goede stappen te zetten op het gebied van leefgewoontes, voeding en zingeving zullen ook politieke leiders op regionaal, internationaal en globaal niveau beter het beleid kunnen afstemmen op de mogelijkheden en wensen van nu. KiesDuurzaam stelt zich ten doel om een betrouwbare sparringpartner te zijn met praktische producten en oplossingen om te helpen met het maken van de juiste keuze op weg naar het magische jaar 2050 waarin de klimaatdoelstellingen van Parijs gerealiseerd zullen moeten zijn.

Visie

Water, wind en zon zijn energiebronnen die we gratis ontvangen. Oneindig veel. KiesDuurzaam is bij uitstek geschikt om informatie in te winnen over actuele, concrete en realistische producten en oplossingen. Objectief, rendabel en transparant. Kwaliteit in het adviseren, informeren en uitvoeren van projecten is gestoeld op ervaring, kennis en kunde.

Batterijen, kalkneutralizers, laadvoorzieningen, warmtepompen, waterterugwinapparatuur en zonnepanelen zijn onmisbaar en waardevol om bewoners en eigenaren van bestaande en nieuwe gebouwen gereed te maken voor de toekomst waarin de CO2 uitstoot weer in de juiste proporties plaatsvindt.

Zon, zee en water

Duurzame ambities

KiesDuurzaam zet zich continu in voor een duurzame samenleving. Wij gebruiken de SDG’s (Substainable Development Goals) als leidraad. Op die manier zorgen we ervoor dat onze duurzame ambities in lijn zijn met wat er wereldwijd op het gebied van duurzame ontwikkeling nodig is.

Wat zijn SDG’s?

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

17 SDG's

Wil jij kiezen voor duurzame energie en/of waterbesparende oplossingen?

Neem contact op voor meer informatie, wij informeren je graag in een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.

Nieuw veld

4 + 6 =

Pin It on Pinterest

Share This