Uitblijven van nieuw kabinet zit zonnepanelenmarkt in de weg

18 november 2021

Uitblijven van nieuw kabinet zit zonnepanelenmarkt in de weg

Het feit dat we nog steeds een demissionair kabinet hebben zorgt voor onrust op de zonnepanelenmarkt. Dit komt omdat het plan om de salderingsregeling af te bouwen door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Dit betekent dat het nieuwe kabinet hier een beslissing over moet nemen.

In het betreffende plan wordt de salderingsregeling vanaf 2023 afgebouwd voor huishoudens en het MKB. Als de afbouw wordt uitgesteld is dat goed nieuws voor mensen die nu zonnepanelen willen aanschaffen. Tegelijkertijd vertraagt het de toename van thuisbatterijen. Dit is een dilemma, want door de salderingsregeling is er geen interesse in thuisbatterijen, maar netbeheerders waarschuwen voor de gevolgen van het gebruik van het elektriciteitsnet als een soort batterij. Op zonnige dagen is er op enkele plaatsen gewoon te veel stroom. Zeker wanneer de kolencentrales sluiten. Dan kan het op bewolkte dagen voorkomen dat er te weinig stroom is.

Salderingsregeling
Waar hebben we het eigenlijk over? De regeling heeft betrekking op opgewekte elektriciteit die teruggeleverd wordt aan de energieleverancier. Die verrekent het vervolgens met het verbruik waardoor de verbruikskosten dalen. De stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet tegen hetzelfde tarief als de geleverde stroom door de energieleverancier.

Door deze regeling, subsidie, hebben anderhalf miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak geïnstalleerd. Nederland bezet hiermee de tweede plaats in Europa. Wij moeten alleen koploper Duitsland voor ons dulden.

Thuisbatterij
Er zijn berekeningen uitgevoerd wat Nederland zou moeten doen om de lijn van de 1,5 graad opwarming te krijgen. Deze berekeningen laten zien dat Nederland minimaal 68% minder CO2-uitstoot in 2030 moet realiseren. Om dit te bereiken is actie nodig vanuit de politiek. Er is geen tijd meer voor oeverloze discussies, we moeten als Nederland nu een besluit nemen en aanpakken!

Advies
Om minimaal de afgesproken doelen te behalen zijn maatregelen vanuit de overheid belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat je als individu (particulier, ondernemer, organisatie, VVE, enz.) zelf, voor de maatregelen uit, mee kan helpen. KiesDuurzaam maakt complexe en grote vraagstukken over duurzaamheid overzichtelijker en eenvoudiger. Zo zijn ook onze adviezen, onafhankelijk, duidelijk en eenvoudig!

Wil jij niet langer wachten op de overheid en zelf actie ondernemen? Niet afwachten maar zelf actie ondernemen! Vind je het lastig of weet je niet waarmee te beginnen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij brengen, na inventarisatie, een geheel onafhankelijk advies uit. Je bepaalt zelf wat je vervolgens met het advies doet. Wil je het bijvoorbeeld deels of helemaal uitvoeren, in welk tijdpad of met andere leveranciers? Die beslissingen zijn geheel aan jou!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op via 06 2215 2701 of  info@kiesduurzaam.nu.

Nieuw veld

11 + 9 =

Pin It on Pinterest

Share This