visserij

15 oktober 2021

Windparken en beperking bodemvisserij nieuwe bedreigingen visserij

Na het definitieve verbod op pulskorvisserij dreigen er nieuwe beperkingen voor de visserij. Het Noordzeeakkoord waarin o.a. is opgenomen dat visgebieden kleiner worden en uitbreiding van windparken op zee gewenst is. Maar ook de oproep tot beperking van de bodemvisserij vormt een bedreiging voor de visserij.

In 2019 was 0,2% van de Noordzee bebouwd met windparken, dit moet doorgroeien naar 20% van de Nederlandse Noordzee. Hierdoor zal het visgebied kleiner worden, maar ook door het toewijzen van natuurgebieden. Van 5,1% nu naar 15% in 2030 dat aangemerkt moet zijn als natuurgebied.

Resoluties
Het Europees parlement heeft onlangs twee resoluties goedgekeurd waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om het gebruik van bodemvistuigen te beperken. Mocht het echt zover komen is het een drama voor de Nederlandse kottervloot. Die gespecialiseerd is in het vissen op schol en tong. Om deze soorten te kunnen vangen moet er gebruik worden gemaakt van bodemvistuigen.

Het idee voor de beperkingen op de bodemvisserij is dat het de zeebodem teveel beschadigt en het slecht is voor de biodiversiteit in de Noordzee. Als het om het beschermen van de bodem en de soortenrijkdom gaat zijn er gebieden aangewezen, bijvoorbeeld de Vlakte van de Raan in de Westerscheldemonding. Het vissen in deze gebieden is al beperkt.

Visserij houdt de adem in
Na het pulskorvisserij houdt de sector de adem in. De oproep van het Europees parlement aan de Europese Commissie wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk beperkende maatregelen genomen gaan worden.

Uiteindelijk heeft de mechanische kokkelvisserij zich jaren verzet tegen een visverbod in de Waddenzee, maar het verbod is er toch gekomen. Enkele jaren later gevolgd door een plan om de mosselzaadvisserij in de Waddenzee aan te pakken. Na lange onderhandelingen hebben ze dit weten om te buigen. In 2020 is er een akkoord gesloten met betrekking tot mosselzaadvisserij in de Waddenzee. Dit akkoord wordt toegevoegd aan de overeenkomst uit 2008.

Duurzaam in 2029
De mosselzaadvisserij moet in 2029 volledig duurzaam zijn. Over twee jaar moet 50%, in 2026 moet 65% en dus in 2029 100% duurzaam worden gevangen. In het akkoord zijn nog wel voorwaarde opgenomen. Zo moet er nog wel voldoende economisch perspectief zijn voor de mosselvissers.

Nieuw veld

6 + 11 =

Pin It on Pinterest

Share This